Het display toont ‘leeg opvangschaal’, maar die is al leeg. Wat moet ik doen?

Deze displaymelding kan verschillende oorzaken hebben.

  1. Er is voor het ontkalkingsproces te veel water in de koffiemachine gedaan, waardoor er storing optreedt. Let erop dat je niet meer dan 0,5 liter water in het waterreservoir doet om het ontkalkingsmiddel te laten oplossen. Meer middel zorgt voor een te dunne oplossing wat verkalking bevordert. En dat wil je juist voorkomen!
  2. De metalen contacten van de opvangschaal zijn vervuild met koffieresten. Dit kan leiden tot storing in de registratie van het vulniveau. Belangrijk is dan ook om de contacten te reinigen:
    1. Schuif de koffie-uitloop helemaal naar boven en trek de opvangschaal voorzichtig uit de koffiemachine;
    2. Giet de opvangschaal in de gootsteen leeg en het afvalbakje in de bio-emmer of op de composthoop;
    3. Reinig de opvangschaal onder stromend warm water en met een druppel afwasmiddel. Maak de opvangschaal extra grondig schoon tussen de contacten achterop de opvangschaal;
    4. Droog de opvangschaal goed af en plaats deze terug in het apparaat.